Iskolánk 1963 óta működik. 1971 évtől önálló intézményként. Kezdettől fogva az ipari szakemberképzés a feladata. A szakmai képzés szinte minden formájában részt vettünk. (szakmunkásképzési célú, műszaki szakközépiskolák 2+2; 4+1; 2+2 rendszer). 1985-ben az elsők között vezettük be ismét a technikusképzést, 1999-ben az akkreditált mérnökasszisztens képzést. Az elmúlt idő alatt már kialakultak azok az állandónak tekinthető értékek, célok, amelyek megteremtése, megvalósítása az oktató-nevelő munkánk alapját képezik ma is. Ezeknek megfelelően az iskola széles körű általános műveltséget, a gazdaság és a társadalom igényeinek megfelelő szakmai tudást nyújt a tanulóknak, tehát a társadalomba beilleszkedni tudó, munkát szerető, értelmes, tovább fejlődni és igényes életvitelre képes emberek nevelésére törekszik. A Magyarországon bekövetkezett gazdasági, társadalmi változások megkövetelik az iskola oktatási programjának folyamatos módosítását. Értékeink jegyében folyamatos fejlődés és modernizáció jellemzi az iskolát. Több országos programban vettünk részt. Ilyen volt a Világbank által is támogatott „Emberi erőforrások fejlesztése” program, amely a szakmai előképző és általánosan művelő képzést fejlesztette a 9-12 évfolyamokon. Ugyancsak támogatta a Világbank a „Piacorientált szakképzés fiataloknak” elnevezésű programot, amelynek célja az érettségire épülő szakképzés fejlesztése volt. Az iskolai oktató-nevelő munka szervezését szolgálta a Comenius minőségfejlesztési program is. E programok végrehajtása során teljesen megújult iskolánk képzési szerkezete, modern felszerelést kaptak szaktantermeink, laboratóriumaink, tanműhelyeink. Pedagógusaink folyamatos továbbképzéssel készültek és készülnek a modern, korszerű ismeretanyagok oktatására. Sok fiatal pedagógus kezdte pályáját intézményünkben. Tanulóink eredményesen szerepelnek a különböző országos középiskolai és szakmai tanulmányi versenyeken. Az ország legjobb szakközépiskolái közé tartozunk az egyetemi, főiskolai tanulmányokra történő felkészítés tekintetében. Az iskola életében végbement nagymértékű fejlődést tükrözte a névváltoztatás is. 1996. december 1-jén vettük fel az addigi Gép- és Műszeripari Szakközépiskola és Kollégium helyett a magyar származású Nobel-díjas fizikus előtt tisztelegve, a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium nevét. (Röviden: Wigner Középiskola) A névváltozás kifejezte, hogy iskolánkban a gépészet és az elektronika oktatása mellett az informatikai képzés is fő szakiránnyá vált. Továbbá az informatika és számítástechnika általános alapozó tantárgy lett, illetve a számítástechnika alkalmazása egyre szélesebb körben terjed a gépészeti és elektronikai oktatásban. Az iskola 2002. augusztus 1-jétől működik a Wigner Iskola Közalapítvány fenntartásában. A Közalapítványt Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata hozta létre, támogatva ezáltal az intézmény törekvését a rugalmasabb, a változásokra gyorsabban reagáló irányítás létrehozásában.