OM azonosító: 031617
Telefon: 36/311-211
Fax: 36/515-116
Email: wigner@wigner.sulinet.hu
 

A Wigner Jenő Szakképző Intézmény, országosan elismert iskolaként a műszaki szakemberképzés jelentős bázisa.

Végzős diákjaink döntő többsége továbbtanul a műszaki felsőoktatásban, de képzésünk színvonala kitűnő alapot biztosít más szakirány esetén is. A szakmai orientáció és a szakmai alapozás segítséget nyújt tanulóink számára a műszaki pályák megismeréséhez, miközben szembesülnek azzal, hogy az elméleti tantárgyak hogyan modellezik le a valóságot.

Az intézmény alapítványi fenntartásban működik.

 
 

Járványügyi eljárásrend

 

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Figyelemmel a járványügyi készenlét állapotára, összhangban az Innovációs és Technológiai Minisztérium ajánlásával, valamint az intézmény Járványügyi Intézkedési Tervével, visszavonásig a következő eljárásrend alkalmazása kötelező.

Az iskola látogatása:

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.

Ha a tanuló az iskolában betegségre utaló tüneteket mutat, az osztályfőnök értesíti a hozzátartozókat és a tanulóak el kell hagynia az intézményt a vonatkozó szabályok betartásával.

Bármilyen betegség esetén a tanuló kizárólag „egészséges közösségbe mehet” igazolással térhet vissza az iskolába/gyakorlatra/kollégiumba!

Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a tanuló hatósági karanténba került, a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vesz az oktatásban.

Belépés az iskolába: csak szájat és orrot eltakaró maszkban!

Fertőtlenítő pontok a bejáratnál és emeletenként vannak: a kézfertőtlenítés minden belépőnek kötelező!

Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek kötelező a kézfertőtlenítés és a szakképző intézményben maszk viselése kötelező.

A tanulók számára a közösségi terek használata során a maszk használata kötelező! A tanórákon az órát tartó oktató határozza meg a maszkhasználat rendjét.

Az osztálytermeket csak maszkban hagyhatják el a tanulók!

Október 1-től a beléptető pontokon az oktatók, a tanulók, valamint az intézmény területére belépők számára a testhőmérés kötelező!

Közösségei tereken törekedni kell a 1,5 méteres védőtávolság betartása.

Tanulmányi kirándulások és iskolai rendezvények az iskola Munkatervéhez kapcsolódóan szervezhetők előzetes egyeztetés és az igazgató engedélye alapján.

Kapcsolattartás:

A szülőkkel való kapcsolattartás elsődleges felülete az elektronikus felület: KRÉTA, email, Facebook, illetve a telefon. Fogadóórákat és szülői értekezleteket indokolt esetekben tartunk a vonatkozó járványügyi előírások betartása mellett.

A tanulókkal történő elsődleges kapcsolattartás felülete a KRÉTA, amelyhez a szülőknek is van hozzáférésük.

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Kérem Önöket, hogy támogassák az intézkedéseink maximális betartatását!

A tanulónál mindig legyen maszk! Figyelmeztessék gyermekeiket az iskolai rend, fegyelem betartására!

2020. szeptember 15.

Busák István
igazgató