OM azonosító: 031617
Telefon: 36/311-211
Fax: 36/515-116
Email: wigner@wignerkozepiskola.hu
 

LEGYÉL TE IS WIGNERES!

50 éve a műszaki szakemberképzés élvonalában

Végzős diákjaink döntő többsége továbbtanul a műszaki felsőoktatásban, de képzésünk színvonala kitűnő alapot biztosít más szakirány esetén is. A szakmai orientáció és a szakmai alapozás segítséget nyújt tanulóink számára a műszaki pályák megismeréséhez, miközben szembesülnek azzal, hogy az elméleti tantárgyak hogyan modellezik le a valóságot.

Az intézmény egyházi fenntartásban működik.

 
 

Érettségit adó képzések

 
A technikumi tanulmányi területeken kötelező a választott ágazat szakmai tantárgyából érettségi vizsgát tenni.
 
PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ (PDF)
 
KÉPZÉSI PROFILUNK

   A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium büszke arra, hogy szakmai tevékenységét több évtizedes gyakorlata, és a műszaki szakemberképzésben szerzett tapasztalata alapján folytatja.

   Technikumi képzéseink keretében érettségit és szakmai végzettséget szereznek tanulóink, és az azt követő továbbtanulásra készítjük fel őket. Az érettségivel együtt szakmát szerző tanulóink célja alapvetően a műszaki és katonai felsőoktatás, de a Wignerben megszerezhető innovativitás és kreativitás alapja az életben való biztos boldogulásnak is. Az iskolánk által biztosított többletórák, fakultációk, szakkörök hatékonyan támogatják ezeknek a céloknak az elérését. Tanulóink a gyakorlatorientált oktatásnak köszönhetően olyan szaktudást szereznek, amellyel növelhetik munkaerőpiaci lehetőségeiket. A tanműhelyeinkben szerzett szakmai tudás hatalmas előnyt jelent a munkaerőpiacon más iskolák tanulóival szemben.

Az Honvéd Kadét Program keretében, a Honvédelmi Minisztérium engedélyével szervezett honvédelem ágazat (honvéd kadét képzés) keretében a tiszti, illetve altiszti továbbtanulás irányába segítjük tanulóinkat elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításával. Kiváló kapcsolatokat ápolunk a Magyar Honvédség intézményeivel, alakulataival. Támogatónk a szentendrei Altiszti Akadémia, a MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő ezred, a Honvédelmi Sportszövetség és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat. A honvédelem ágazatban tanuló diákok a technikumi ösztöndíj mellett a 9. évfolyam 2. félévétől, tanulmányi eredményük függvényében, Béri Balogh Ádám honvédelmi ösztöndíjat kapnak, melynek havi összege a mindenkori minimálbér 8-23%-a.

   A reál tagozatunkat kifejezetten a felsőoktatásba készülőknek ajánljuk. A matematika és fizika emelt óraszámú oktatása sikeresen felkészíti tanulóinkat az emelt szintű érettségire, ezáltal a továbbtanulásra.

   A sport ágazaton sportedző–sportszervező irányba készítjük fel tanulóinkat. A képzés fő sportága a labdarúgás. A sportedző–sportszervező szakember célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer ismereteit, játék- és versenyszabályait.
A korszerű pedagógiai- és edzéselvek, edzésmódszerek segítségével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Részt vesz a sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők sportolási programjának összeállítását.

   Az angol nyelvi előkészítő osztályban a 9. évfolyam előtti évben idegen nyelvből intenzív nyelvi felkészítést kapnak a tanulók: heti 18 órában tanulnak angolt. Folytatásaként a tizedik–tizenharmadik évfolyamokon emelt óraszámú oktatás keretében biztosítjuk a lehetőséget a tanulóknak a nyelvvizsga és az emelt szintű érettségi vizsga letételére. Második idegen nyelvként a németet tanulják a diákok.

   A technikumi képzésben tanuló diákjaink már 9. évfolyamtól ösztöndíjat kapnak, melynek összege a mindenkori minimálbérhez, az ágazati alapvizsga után pedig a tanulmányi eredményhez igazodik.
A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium egyházi fenntartásban működik, fenntartója a Hit Gyülekezete. Más egyházi fenntartású iskolákkal ellentétben nem kérünk kötelező hitéleti tevékenységet tanulóinkkal és szüleikkel szemben: az általános polgári értékek képviseletét és betartását várjuk el diákjainktól.
Képzéseink minőségének és színvonalának emelt szintű biztosítását a Wigner Iskola Közalapítvány segíti: tanulóink szülei évi 40 000 Ft-os alapítványi hozzájárulással támogatják tevékenységét.

KOLLÉGIUM
Saját, felújított kollégiumunkban minden felvételt nyert fiú elhelyezésére lehetőség van. A hozzánk járó lányok kollégiumi elhelyezésében is segítséget nyújtunk.
 
Tagozatkód: 1001.
Technikum, honvédelem ágazat (honvéd kadét képzés)
5 évfolyamos technikumi képzés honvéd kadét informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető szakmairányban, angol nyelv elsajátításával. A képzés a 13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt szintű érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából. Az ide jelentkezők honvédelmi ágazati tantárgyakat, majd a honvéd kadét informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető szakmairányhoz tartozó szakmai tartalmat tanulnak. Sokrétű katonai tematikájú program segítségével felkészülnek az altiszti, tiszti továbbtanulásra. A tanulók kadét formaruházatot kapnak és Béri Balogh Ádám honvédelmi ösztöndíjban részesülnek (tanulmányi átlag függvényében). A tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek.
A tagozatra fizikai alkalmassági vizsgát tartunk!
Tagozatkód: 2001
Technikum, gépészet ágazat, általános tagozat
5 évfolyamos technikumi képzés angol nyelv elsajátításával. A képzés a 13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt szintű érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából. A tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek.
Tagozatkód: 2002
Technikum, gépészet ágazat, reál tagozat
5 évfolyamos technikumi képzés angol nyelv elsajátításával. Emelt szintű matematika és fizika oktatás. A képzés a 13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt szintű érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából. A tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek.
A tagozatra központi írásbeli vizsgát kérünk!
Tagozatkód: 2003
Technikum, gépészet ágazat, angol nyelvi előkészítő osztály
1+5 évfolyamos technikum képzés angol nyelv elsajátításával. A képzés során végig emelt szintű angol nyelvi óraszámmal. Második idegen nyelvként németet tanulnak. A képzés a 13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt szintű érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából. A tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek.
Tagozatkód: 3001
Technikum informatika és távközlés ágazat, általános tagozat
5 évfolyamos technikumi képzés angol nyelv elsajátításával. A képzés a 13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt szintű érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából. A tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek.
Tagozatkód: 3002
Technikum, informatika és távközlés ágazat, reál tagozat
5 évfolyamos technikumi képzés angol nyelv elsajátításával. Emelt szintű matematika és fizika oktatás. A képzés a 13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt szintű érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából. A tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek.
A tagozatra központi írásbeli vizsgát kérünk!
Tagozatkód: 3003
Technikum, informatika és távközlés ágazat, angol nyelvi előkészítő osztály
1+5 évfolyamos technikum képzés angol nyelv elsajátításával. A képzés során végig emelt szintű angol nyelvi óraszámmal. Második idegen nyelvként németet tanulnak. A képzés a 13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt szintű érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából. A tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek.
Tagozatkód: 4001
Sport ágazat (sportedző-sportszervező)
5 évfolyamos technikumi képzés sportedző–sportszervező szakirányban, angol nyelv elsajátításával. A képzés a 13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt szintű érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából. Az ide jelentkezők a sportedző–sportszervező irányon belül labdarúgásra specializálódnak. A képzés az alapját jelenti a felsőoktatásban tanulható hasonló elnevezésű szakoknak. A tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek.
A tagozatra fizikai alkalmassági vizsgát tartunk!