OM azonosító: 031617
Telefon: 36/311-211
Fax: 36/515-116
Email: wigner@wignerkozepiskola.hu
 
Post/Page Slideshow

Informatikai infrastuktúrafejlesztés 

az egri Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskolában

TIOP-1.1.1/07/1 pályázati projektA pályázat főbb adatai

Pályázat címe: „IKT  eszközökkel a korszerű oktatásért”
Pályázó: Wigner Iskola Közalapítvány (mint fenntartó)
Beruházás helyszíne: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Eger
A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg, forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 16 688 280 Ft, mértéke 100%
Kivitelezés ideje: 2010.12.15 – 2011.08.15.


A pályázat „története”

A TIOP -1.1.1/07/1 pályázatot 2007 végén írták ki. A Wigner Középiskola fenntartója, a Wigner Iskola Közalapítvány 2008 márciusában nyújtotta be pályázatát, mely nyert is. Ezután hosszabb várakozás következett. Az NFÜ  két közbeszerzése is sikertelennek bizonyult, az eszközbeszerzés lefolytatása immár a pályázók feladata lett. Emiatt a nyerteseknek 2010 elején jelentős módosításokat kellett benyújtania pályázatával kapcsolatban. A módosítások elfogadása nyomán 2010. október 26-án-án végre hatályba lépett a támogatási szerződés.

A projekt kivitelezése

A pojekt megvalósítás időtartama 8 hónap: 2010. december 15 – 2011. augusztus 15. Ez alatt került sor a közbeszerzési pályázat kiírására, az eszközök felszerelésére, beüzemelésére és használatuk oktatására is. A sikeres közbeszerzési eljárást az ALBACOMP Számítástechnikai Zrt. nyerte.
A pályázat keretében elnyert eszközök törzsét a 14 tantermi csomag jelenti, mely kiegészül néhány hálózati eszközzel. Ez azt jelenti, hogy 14 tantermet (a tantermek 40%-át) szereltünk fel egy-egy interaktív táblával és a hozzá kapcsolódó fixen felszerelt szuperközeli projektorral valamint notebook-kal. A hálózati eszközöknek köszönhetően vezetéknélküli (WiFi) kapcsolaton keresztül mindegyik tanteremből elérhetjük a helyi hálózatot ill. az Internetet is.
A projekt keretében közel16,7 millió Ft támogatást nyertünk el, melyből 15 MFt-ot az eszközök beszerzése, beüzemelése tesz ki. A támogatás mértéke 100%-os, tehát a pályázat önrész nélküli. 
A projektmenedzsmentet Busák István igazgató, Csatlós Barna gazdasági igazgatóhelyettes és Zentai Péter informatikatanár alkotja.

A projektfenntartási időszak

A pályázati projekt megvalósításának 8 hónapos időszaka augusztus 15-ével lezárult, az eszközöket birtokba vettük, a tanév kezdetével munkára fogjuk, a projekt 5 éves fenntartási időszaka azonban csak most indul. Ezalatt saját erőből biztosítanunk kell
  •   Újabb tanári továbbképzést (november végéig)
  •   Hét bemutató órát a szülők számára (november végéig)
  •   Az eszközök fenntartását, szükség szerinti karbantartását
  •   Az vállalt mérhető célértékek (indikátorok) elérését az ötödik év végéig:
IKT alapú órai mérés-értékelés aránya 30%
IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók aránya  30%
IKT eszközökkel tanított oktatási órák aránya  30%
   

A tantermi csomagok bemutatása

Érintett tantermek
Négy informatika termet (203,204, 208, 209), két szakmai szaktantermet (14,17/A), a fizika előadót (228) és további hét tantermet (4,101,105,107,108,219,301) láttunk el a megfelelő eszközökkel. A pályázat jelentősége, hogy a tanulók oktatása során nem csak az informatika termekben, de közismereti és szakmai órákon is használhatjuk a számítástechnikai eszközök adta lehetőségek széles skáláját a pedagógiai módszertanban. 

Az eszközök használatának előnyei

1. Az eszközök a tanteremben azonnal rendelkezésre állnak, azok bekapcsolása után azonnal használhatók az adathordozókon elérhető digitális tartalmak. Vége az eszközök hurcolásának, az összeállítási és beállítási problémáknak.
2. A számítógép és projektor lehetővé teszi a tábla felületén az oktatáshoz használt képek, rajzok, térképek, prezentációk, animációk megjelenítését, ill. a hangszóró segítségével audio- és videobejátszások bemutatását. Az iskolai TV-hálózat jele is kivetíthető, kiváltva az egyébként is kisméretű televíziót.
3. Az interaktív tábla nemcsak megjelenít, hanem mint egy érintőképernyő, lehetőséget kínál arra, hogy bármilyen számítógépes programot vagy multimédiás anyagot kezeljünk a táblához tartozó aktív tollak segítségével: pl. ikonokra kattintás, menüpontok kiválasztása vagy akár rajzolás.
4. A táblaszoftver lehetőséget kínál az iskolai táblák eredeti funkciójának elektronikus megvalósítására, azaz arra, hogy a táblára írjunk, rajzoljunk az elektronikus toll segítségével. A tábla tartalmát elmenthetjük, így a korábban eltárolt táblaképeket, akár még azon az órán, akár később felhasználhatjuk, azok között lapozhatunk. A táblaszoftver ezen kívül számos beépített eszközt, digitális tananyagelemet, kiegészítőt tartalmaz a különböző tantárgyak oktatásához: pl. körző, vonalzó vagy az emberi test rajza. Nem beszélve arról, hogy számtalan kidolgozott tananyag kapható a tananyagpiacon ill. ingyenesen elérhető a világhálón. 

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Tel:(+36 1) 298-0500, Fax:(+36 1) 273-2580,  www.esza.hu 
Ügyfélszolgálat: Tel:(+36 1) 273-4250, EUtamogatas@esza.hu

Telefon: (1) 301 3200
E-mail: info@wekerle.gov.hu
Ügyfélszolgálat telefonon elérhető:
Hétfő-csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00


 

Partnereink